Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

22 juni 2018

Wij voor Wijchen

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Wijchen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er diverse maatregelen nodig. Een daarvan is het opwekken van windenergie zoals op veel plaatsen al gebeurd. En in Wijchen zit daar nu net de uitdaging.

Wijchen heeft 2 jaar geleden een Gedragscode opgesteld waarin kaders staan waaraan windmolens moeten voldoen. En die kaders zijn zo streng dat eerdere initiatiefnemers geen heil meer zien in windmolens in Wijchen zo blijkt recent uit de media.

En dat terwijl er in Beuningen een coöperatie in oprichting is die 4 of 5 windmolens gaat neerzetten met een hoogte die door de gedragscode van Wijchen wordt uitgesloten. Een deel van de opbrengst van de windmolens komt overigens ten goede aan de gemeenschap in Beuningen.

En hoe gaat het dan verder in Wijchen? Ja, dat vraagt Marlien Joosse CDA-raadslid zich ook af. En daarom heeft ze hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Want terwijl, zoals gezegd, in Wijchen een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de windmolens, deze in Beuningen wel worden neergezet. En die vanuit de dorpsranden van Bergharen, Hernen, Leur en Woezik te zien zullen zijn.

Hoe langer Wijchen wacht met een goed plan hoe meer kans er is dat de Provincie noodzaak ziet om in te grijpen en er voor de inwoners van Wijchen weinig meer te kiezen zal zijn.

Kortom het is de hoogste tijd voor een goed plan hoe we bereiken dat ook Wijchen in 2040 energie neutraal is. Daarom heeft het CDA deze schriftelijke vragen ingediend.

Mogelijke opstelling windmolens in Beuningen: