CDA Wijchen: Bouw 500 extra woningen!

07 februari 2018

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen: Bouw 500 extra woningen!

Bouw 500 extra woningen! De woningmarkt in Wijchen is oververhit aan het raken, jongeren verlaten de dorpen en voor senioren zijn er te weinig woningen op maat. Daarom wil het CDA Wijchen 500 extra woningen bouwen om meer te kunnen voorzien in de woonbehoeften en de druk van de Wijchense woningmarkt af te halen.

Op dit moment wordt Wijchen gehinderd door de beperkingen van het woningcontingent. Dit moet doorbroken worden. Het CDA Wijchen vindt dat de gemeente in moet zetten op het bouwen van 500 extra woningen tot 2025.

Nu de economie aantrekt, de woningmarkt floreert en de rente historisch laag is, wringt het dat in het dorp Wijchen en de omliggende kernen nog maar zo weinig woningbouw mogelijk is. In de hele gemeente is het momenteel geen uitzondering dat woningen per opbod, boven de vraagprijs, worden verkocht. Deze situatie op de koopmarkt zorgt ook voor extra druk op de huurmarkt, omdat een koopwoning niet meer voor iedereen haalbaar is.
De Wijchense woningmarkt is oververhit aan het raken.

In de dorpen verlaten jongeren de oude kern, omdat er geen (starters)woningen meer worden gebouwd. Bouwen is juist voor de dorpen van vitaal belang voor het behoud van de school en andere voorzieningen. Daarvoor zijn ook extra bouwmogelijkheden nodig.

Om de druk op de woningmarkt in de hele gemeente te verlagen en voldoende betaalbare woningen te realiseren, zijn volgens het CDA Wijchen 500 extra woningen nodig.
“Bouw 500 extra woningen!” is daarom een belangrijk speerpunt voor het CDA Wijchen tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Namens het CDA Wijchen,
Björn Derksen
Fractievoorzitter & Lijsttrekker CDA Wijchen

Bron: CDA Wijchen