CDA Wijchen pleit voor duurzame mobiliteit en evaluatie deelauto’s

21 juni 2024

Het CDA Wijchen heeft tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering twee voorstellen ingediend om duurzame mobiliteit te bevorderen en de inzet van deelauto’s te evalueren. Hieronder volgt een samenvatting van de ingediende voorstellen:

Evaluatie van deelmobiliteit 

Het CDA Wijchen verzoekt het college van B & W om twee jaar na de realisatie van het eerste woningbouwproject met deelauto’s het beleid met betrekking tot deelmobiliteit te evalueren. Deze evaluatie zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De focus ligt op bewezen effectiviteit en de voortzetting van deelauto concepten. Het doel is om te voorkomen dat er in de toekomst parkeerproblemen ontstaan door onvoorziene ontwikkelingen in de deelmobiliteit.

Geen deelauto’s op fossiele brandstof

Het tweede voorstel ging over duurzame inzet van deelauto’s bij grotere woningbouwprojecten Het CDA Wijchen stelt voor dat bij grotere woningbouwprojecten (met meer dan 20 woningen) alleen volledig elektrische, op waterstofrijdende of hybride deelauto’s worden ingezet. Dus geen deelauto’s op fossiele brandstof. Dit voorstel sluit aan bij de ambitie van de gemeente om energieneutraal te worden en draagt bij aan het verminderen van fossiele uitstoot.

Beide voorstellen aangenomen CDA raadslid Jan Peters Sengers over de twee voorstellen: “Wij zijn tevreden dat allebei onze voorstellen zijn aangenomen door de gemeenteraad.” Hij benadrukt dat deze voorstellen bijdragen aan een duurzame en leefbare gemeente: “Het deelauto concept draagt bij aan het terugdringen van uitstoot. Daarom is het voor ons ook logisch om dan ook meteen in te zetten op deelauto’s die niet meer geheel op benzine of diesel rijden, maar elektrisch, hybride of bijvoorbeeld op waterstof zijn aangedreven.”

Peters Sengers vervolgt: “Het deelauto concept moet zich op Wijchense schaal nog wel bewijzen, dus wij vinden dat dit geleidelijk moet worden uitgerold en een evaluatie nodig is om te bepalen of dit in Wijchen ook echt werkt. Pas dan vinden wij dat het grootschaliger uitgerold kan worden in onze gemeente. Op die manier zorgen we ervoor dat de inzet van deelauto’s een kans is, maar woonwijken tegelijkertijd ook bereikbaar zijn voor de auto en hier voldoende parkeerplaatsen blijven.”

De meerderheid van de gemeenteraad deelde deze visie van het CDA Wijchen en nam beide voorstellen aan.