Voorstel CDA Wijchen aangenomen: Bouw meer seniorenwoningen

30 mei 2024

“Wij zouden zo graag kleiner gaan wonen”

“Alleen in dit grote huis, ik word er nog verdrietiger van”

“Weet je een plek waar je als oudere alleenstaande zou kunnen gaan wonen?”

Deze en soortgelijke vragen krijgen wij als CDA Wijchen meer dan eens. Wijchen vergrijst en daar loopt onze huidige woningvoorraad helaas niet mee in de pas. Alleen in een veel te groot huis, boven slapen terwijl het eigenlijk niet meer verantwoord is vanwege de trap, de tuin die verwaarloost, omdat je het zelf niet meer kunt onderhouden. Over dit soort situaties hebben we het.

CDA Wijchen wil daarom meer seniorenwoningen. In de Woonvisie die in de gemeenteraad is behandeld wordt het tekort aan seniorenwoningen wel onderkend maar het CDA wil voor dit probleem méér actie en heeft daarom een motie ingediend met als titel: Meer (aandacht voor) seniorenwoningen. Dit voorstel is aangenomen, met als resultaat dat er daadwerkelijk meer seniorenwoningen komen. Ook roept het CDA Wijchen iedereen op om mee te denken over het bouwen van seniorenwoningen. Er zit heel wat kracht in de samenleving en die willen we benutten voor het bouwen van woningen voor senioren.

CDA raadslid Marlien Joosse licht het voorstel toe: “Wij roepen inwoners op om mee te denken en met plannen te komen op welke manier we nog meer seniorenwoningen kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door al bestaande woningen  te splitsen of een woning om te bouwen naar een woning waar meerdere senioren bij elkaar kunnen wonen. En zo zijn er nog veel meer zaken te verzinnen.”