CDA Wijchen wil groen Hart van Zuid met winkelcentrum voor de wijken

30 mei 2024

De fractie van het CDA Wijchen heeft ingestemd met de verdere uitwerking van het Masterplan voor het project Hart van Zuid. Voor het CDA Wijchen is het daarbij erg belangrijk dat de verdere uitwerking van het project Hart van Zuid een groene omgeving oplevert, de leefbaarheid versterkt en het winkelcentrum op Zuid geen grote concurrent voor andere winkelcentra, zoals Wijchen Centrum, wordt. Dat is ook de kern van het aangenomen voorstel van het CDA Wijchen in de gemeenteraad.

Derksen zegt hierover: “Het is goed dat we als gemeente met het project Hart van Zuid investeren in een nieuwe school, sporthal en wijkcentrum in Wijchen Zuid. Dat is hard nodig. Daarnaast biedt de herontwikkeling van het gebied kansen om het winkelcentrum Zuiderpoort door private investeringen op te knappen en toekomstbestendig te maken. De groene uitstraling van de openbare ruimte is een belangrijk uitgangspunt waar wij het masterplan uiteindelijk op gaan toetsen.”

Derksen vervolgt: “Er is veel gesproken over wel of geen tweede supermarkt in het Hart van Zuid. Ook onze fractie heeft hier lang over nagedacht en alles tegen elkaar afgewogen. De verwachte bevolkingsgroei van Wijchen in de komende jaren pleit voor meer supermarkt vierkante meters. Dit blijkt uit marktonderzoek”, aldus Derksen.

“Daarnaast is de verwachte bereidheid van investeerders om mee te betalen aan de ontwikkelingen op Zuid ook een overweging om niet te hard op de rem te trappen en tegen een tweede supermarkt te zijn”, zegt Derksen. Hij vervolgt: “Daarentegen moet het masterplan wel ruim voldoende groen in zich hebben en moet het hernieuwde winkelcentrum geen serieuze concurrent voor Wijchen Centrum gaan vormen.”

Daarom vraagt het CDA Wijchen aan het college toetsbare maatregelen in het Masterplan aan de gemeenteraad voor te leggen, die worden getroffen om Hart van Zuid een wijkwinkelcentrum te laten zijn zonder bovenwijkse aantrekkingskracht. Waardoor er door deze ontwikkeling geen disbalans ontstaat met andere winkelcentra in Wijchen, waaronder met name Wijchen Centrum.

Over zijn aangenomen voorstel in de gemeenteraad vertelt Björn het volgende: “Wij zijn tevreden dat het is aangenomen. Hierdoor kunnen wij als gemeenteraad het uitgewerkte Masterplan straks goed toetsen op de groene uitstraling van de wijk, het inpassen van de nieuwe school, wijkcentrum, sporthal en winkelcentrum. Waarbij het nieuwe winkelcentrum geen bedreiging voor Wijchen Centrum mag worden.”