Door de borden het bos niet meer zien

13 juli 2023

De fractie van CDA Wijchen heeft een motie ingediend om het aantal verkeersborden en andere borden in de gemeente te verminderen. De motie is gebaseerd op onderzoeken die aantonen dat veel verkeersborden onnodig of overbodig zijn en het straatbeeld ontsieren. Bovendien kunnen ze leiden tot verwarring en onveiligheid bij weggebruikers.

Het CDA Wijchen baseert zich op onderzoeken van Sweco en Veilig Verkeer Nederland, die aantonen dat in Nederland ongeveer 20% van de verkeersborden overbodig is.

Raadslid Jan Peters Sengers diende hierover een voorstel in tijdens de raadsvergadering met de toepasselijke titel ‘Door de borden het bos niet meer zien’. Jan licht het voorstel kort en krachtig toe: “Wat er niet hoeft te zijn, hoef je ook niet te zien.“

Foto: Verkeersborden Ringlaan

De motie roept het college op om een inventarisatie te maken van de borden die geen zinvol doel meer dienen en deze te verwijderen. Bewoners kunnen overtollige of overbodige borden melden bij de gemeente en dan worden deze weggehaald, gaf wethouder Twan van Bronkhorst tijdens de raadsvergadering aan.

De eerste indiener van de motie is Jan Peters Sengers, raadslid van CDA Wijchen. De motie is behandeld in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 6 juli 2023 en is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Foto: Raadslid Jan Peters Sengers (CDA Wijchen)