CDA stelt vragen over Wijchense evenementen vrij van entree.

03 september 2022

In het derde weekend van september vindt de Wijchense kermis weer plaats. Het is gebruikelijk dat de borreltenten in Wijchen een open en vrij toegankelijk karakter hebben. De laatste edities waren er beperkingen vanwege het Corona-virus waardoor voorafgaande kaartverkoop en geen vrije toegang noodzakelijke maatregelen waren. Er is nu echter ook een trend zichtbaar dat Wijchense evenementen niet meer vrij toegankelijk zijn.

Ook bij deze editie van de Wijchense kermis is dit het geval. Online moeten er voorafgaand kaarten worden gekocht. Dit geeft onrust en levert teleurstelling op. Bovendien sluit je hiermee mogelijk Wijchenaren uit die digitaal wat minder vaardig zijn. Ook is er een kans dat je misgrijpt, kaarten worden opgekocht en entree betalen is niet voor iedereen haalbaar. Spontaan naar de borreltent gaan is er hierdoor niet meer bij. Door het gesloten karakter is het niet meer mogelijk om zonder kaartje tijdens de kermis ook een drankje te nuttigen in de andere borreltenten.

CDA raadslid Feijke Detiger diende hierover vragen in bij het college. Feijke legt dit uit: “Het vragen van entree met voorafgaande digitale kaartverkoop zien wij bij steeds meer Wijchense evenementen terug zoals de kermis, maar ook bij het gevelconcert en het pleinfeest. Op deze manier worden dit exclusieve evenementen. Terwijl we juist naar inclusie streven. Wij vragen ons af hoe het college tegen deze ontwikkelingen rondom deze Wijchense evenementen aankijkt. Vandaar onze vragen hierover.”

Detiger hierover: “Wij vinden vrij toegankelijke borreltenten bij de Wijchense kermis-traditie horen. Deze borreltenten maken van oudsher een belangrijk onderdeel uit van de kermis. Daar ontmoeten Wijchenaren elkaar en drinken samen een drankje. De laatste jaren is in het vrij toegankelijke en open karakter, mede door het coronavirus, verandering gekomen.”

Feijke vervolgt: “Momenteel ervaren wij bij Wijchense evenementen een aantal drempels. Zo moet je digitaal vaardig zijn om een kaartje te kunnen kopen. Mocht je de actualiteiten niet gevolgd hebben, dan is de kans groot dat je te laat bent om een kaartje te kopen. Daarnaast is het niet voor iedereen weggelegd om entree te betalen. Hiermee creëer je een exclusief evenement. Wij streven juist naar inclusie. Deze ontwikkelingen roepen bij ons vragen op”, aldus Detiger.

Dit roept bij het CDA Wijchen de volgende vragen op:

  1. Hoe kijkt het college tegen deze ontwikkelingen aan rondom de Wijchense kermis en andere evenementen in het centrum van Wijchen waarvoor online kaarten moeten worden gekocht en hierdoor tijdens de evenementen het open karakter verdwijnt?
  2. In hoeverre vindt het college Wijchense evenementen, zoals de kermis, met entree en voorafgaande digitale kaartverkoop minder inclusief geworden?
  3. De borreltent ZAZ heeft de aanbesteding gewonnen om met de kermis de borreltent te mogen exploiteren bij het oude gemeentekantoor. Is het wel of niet vragen van entree in de aanbesteding meegenomen?
  4. Wanneer loopt de verleende vergunning af voor het exploiteren van de borreltent voor het oude gemeentekantoor?
  5. In hoeverre is het college bereid in de nieuwe aanbesteding voor de borreltent het open en vrij toegankelijke karakter, zonder voorafgaande digitale kaartverkoop, als randvoorwaarde mee te nemen?