CDA Wijchen wil speel- en klimbos aanleggen

16 februari 2022

Het CDA Wijchen wil een speel- en klimbos aanleggen in de gemeente waar kinderen samen met hun ouders, opa’s en oma’s kunnen spelen.

Foto: Speelbos Herperduin als voorbeeld voor speel- en klimbos in Wijchen

Feijke Detiger vertelt over het idee: “Wij willen dat de gemeente actief natuur gaat aanleggen in de vorm van een klim- en speelbos, zoals speelbos Herperduin in Herpen. De komende jaren versnelt de woningbouw in de gemeente Wijchen. Voor de bouw van deze honderden nieuwe woningen zullen er bestaande groenstructuren en landbouwgronden gaan verdwijnen. Door de vele nieuwe woningen stijgt ook het aantal inwoners van Wijchen. Daardoor neemt de druk op de bestaande natuur verder toe.

Foto: Feijke Detiger (nr. 5 op kieslijst CDA Wijchen)

Daarom willen wij dat op initiatief van de gemeente Wijchen natuurontwikkeling plaatsvindt. Waardoor er nieuw en meer groen ontstaat om te ontspannen, spelen en recreëren. Zo onderhouden we ook het landelijke en dorpse karakter van onze gemeente.”

Foto: Lekker klauteren in het speelbos

Feijke sluit af: “Een speel- en klimbos missen we nog in Wijchen. Het zou heel mooi zijn als we dit kunnen aanleggen in de komende jaren, zodat we er samen op uit kunnen gaan. Dit is een belangrijk speerpunt voor ons tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.”