Ontwikkelingen aan drukke Heumenseweg op Alverna in samenhang bezien

04 februari 2022

Het CDA Wijchen wil dat alle nieuwe (toeristische) ontwikkelingen op Alverna in samenhang worden bezien. In korte tijd zijn er diverse initiatieven bij de gemeente ingediend die vooral een toeristische invalshoek hebben en zich hoofdzakelijk rondom de Heumenseweg afspelen. Dit leidt tot onrust onder inwoners zo blijkt uit diverse ingezonden brieven, uitingen op social media en in de krant. Het CDA Wijchen stelt hier nu schriftelijke vragen over aan het college.

Het gaat daarbij om de volgende initiatieven op Alverna:

  • Landal GreenParks gaat vakantiehuisjes bouwen op het oude campinggedeelte van de Wighenerhorst;
  • Manage Sint Frans is verkocht en wordt bij de plannen van Landal GreenParks betrokken;
  • Het overige deel van de bestaande Wighenerhorst wordt opgeknapt;
  • Er is een aanvraag ingediend voor een aanzienlijke uitbreiding van Camping de Drie Linden aan de Heumenseweg;
  • Een initiatief voor de bouw van een nieuwe supermarkt (Aldi) op Alverna is ingediend met een ontsluiting op de Heumenseweg;
  • Op de Berendonck wil Quality Welness Resorts direct naast Thermen Berendonck een nieuw hotel bouwen met twee restaurants.

CDA-fractievoorzitter Björn Derksen hierover: “Wij vinden dat op het gebied van verkeer, natuur en participatie met bewoners de plannen als geheel moeten worden gepresenteerd, bekeken en beoordeeld. Het wordt nu door de gemeente teveel als losstaande initiatieven gepresenteerd, terwijl al deze initiatieven tezamen straks wel voor een toenemende druk op Alverna en de toch al drukke Heumenseweg zorgen. De verschillende plannen kun je niet los van elkaar blijven zien. Dit vraagt volgens ons om een gezamenlijke beoordeling van al deze plannen. De inwoners van Alverna vragen hier ook om. Daarover stellen we nu vragen aan het college”

Björn Derksen

Derksen vervolgt: “Wij vinden dat het college snel een onderzoek moet doen naar de huidige en toekomstige verkeerssituatie op de Heumenseweg en met een plan moet komen ter verbetering. Ook de toenemende druk op de natuur in Alverna en op de Vennen moet hierbij worden betrokken. Het is goed dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, maar laten we deze plannen dan wel in samenhang bekijken samen met de inwoners van Alverna. Er moet een juiste balans komen tussen natuur, toerisme, verkeersveiligheid, verkeershoeveelheid en behoud van het dorpse karakter op Alverna.”

Lees hieronder de volledige vragen van het CDA Wijchen aan het college over de situatie op Alverna en de Heumenseweg.

Vragen CDA Wijchen aan het college over nieuwe ontwikkelingen op Alverna:

1. Op welke wijze bekijkt het college alle ontwikkelingen op Alverna als geheel en in samenhang en niet als individuele, opzichzelfstaande gevallen?

2. Hoe neemt het college bewoners op Alverna mee in al deze ontwikkelingen?

3. In hoeverre herkent het college het sentiment onder inwoners op Alverna dat alle verschillende plannen 1 voor 1 en opzichzelfstaand worden besproken en zij het totaaloverzicht van de plannen missen? Op welke wijze en wanneer kan de gemeente dit totaaloverzicht aan de bewoners alsnog verstrekken?

4. In hoeverre wordt verkeersonderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige verkeerssituatie op de hele Heumenseweg?

5. In hoeverre is het college bereid een nulmeting te laten uitvoeren naar de huidige verkeerssituatie op de hele Heumenseweg?

6. Is het college bereid berekeningen te laten maken van de toekomstige verkeerssituatie op de gehele Heumenseweg met daarin meegenomen de plannen van een nieuwe Aldi-supermarkt, ontwikkeling vakantiepark Landal GreenParks en de uitbreiding van camping de Drie Linden?

7. Hoe beoordeelt het college de druk op de bestaande natuur op Alverna en de Overasseltse- en Haterse Vennen nadat al deze ontwikkelingen zich zouden voordoen en op welke wijze wordt dit meegenomen bij de afwegingen om dergelijke ontwikkelingen goed- of af te keuren?

8. Welk contact heeft de gemeente Wijchen met de gemeente Heumen over al deze ontwikkelingen in relatie tot de drukbezochte Overasseltse en Haterse Vennen en de drukke Heumenseweg, die beiden op grondgebied van de twee gemeenten zijn gelegen?