Drukke Oosterweg veiliger maken

25 januari 2022

Het CDA Wijchen wil het deel van de Oosterweg tussen de Graafseweg en het Campusterrein snel verkeersveiliger maken. Dit deel van de Oosterweg is een belangrijke toegangsweg van Alverna naar het centrum en vanuit Wijchen-Zuid, Kerkeveld en de Huurlingsdam naar Nijmegen. Het aantal auto’s dat over deze weg rijdt is de laatste jaren enorm toegenomen.

Foto: Oosterweg waar 60 km p/u gereden mag worden.

CDA-fractievoorzitter Björn Derksen hierover: “De Oosterweg is niet alleen een belangrijke verkeersader in Wijchen maar ook een gevaarlijke weg, er wordt hard gereden, er is langzaam in- en uitvoegend verkeer naar de woningen, camping en kinderopvang. Aan dit deel van de Oosterweg zijn bovendien veel woningenbijgebouwd en is er nog een aantalwoningen in aanbouw. Ook breidt de Huurlingsedam uit met 470 woningen in de komende jaren. Dit heeft nog meer verkeersbewegingen op dit deel van de Oosterweg tot gevolg.”, aldus Derksen. 

Björn Derksen

Derksen, zelf wonend op de Huurlingsedam, vervolgt:“Daarnaast zijn er fietsers diekomend vanuit de wijken Huurlingsedam en Kerkeveld dedrukke Oosterweg over moeten steken om naar de sportvelden, het Maaswaal college of het centrum te gaan. Dit levert gevaarlijke situaties op. De weg is onoverzichtelijk door aan beide kanten de rij bomen en de fietspaden. Hier moet wat aan gebeuren.”

Het CDA Wijchen vindt dat het college snel een onderzoek moet doen naar de verkeersveiligheid op de Oosterweg en met een plan moet komen ter verbetering. Daartoe dient het CDA Wijchen in de raadsvergadering van 27 januari een voorstel in.

Björn Derksen sluit af: “Iedere verkeersdeelnemer, zowel auto’s als fietsers ervaren dat de Oosterweg een gevaarlijke weg is. Wij willen dat het college niet langerwacht met maatregelen. Het moet veiliger.”

Foto: Oosterweg ter hoogte van fietspad naar Huurlingsedam.