Dirk gaat digitaal!

25 januari 2022

Ontmoet CDA Kamerlid Derk Boswijk!

Op vrijdag 28 januari is er van 12.00 tot 14.30 uur een digitale ontmoeting met Derk Boswijk voor iedereen die geïnteresseerd is in een toekomstbestendige agrarische sector.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door CDA Buren, CDA Regio Rivierenland, LTO- De Betuwe, en de sectoren Laanbomen en Tuinbouw met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Deze digitale bijeenkomst wordt georganiseerd omdat Rivierenland veel (innovatieve) agrarische bedrijven kent, die dit gebied uniek maken voor Nederland. Dat vraagt niet alleen om landelijk en provinciaal beleid, maar ook om lokale keuzes.

De agrarische woordvoerder van de CDA Tweede Kamerfractie Derk Boswijk heeft onlangs een christendemocratische toekomstvisie gepresenteerdonder de titel: “Nieuwe wegen naar een toekomst-bestendige agrarische sector”. Daarin wordt een duurzame balans gevonden tussen bedrijfsbelangen, economie, dierenwelzijn en natuur. Ook de Gelderse nota “Toekomstvisie agrarische sector en Perspectief voor boeren” zal aan de orde komen.

Naast Derk Boswijk zijn ook aanwezig de Gelderse CDA-Gedeputeerde Peter Drenth, Ton Miltenburgvoorzitter LTO Betuwe en lijsttrekker CDA West-Betuwe,Gerard van den Anker voorzitter NFO en directeur Veiling Zaltbommel en Jan Kotttelenberg voorzitter Laanboompact, bestuurlijk trekker AgribusinessRivierenland en burgemeester van Neder Betuwe. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan.

Ontmoet ook de CDA lijsttrekkers uit de 8 gemeenten in Rivierenland, die zullen reageren op de visie van Derk Boswijk. Professor Gert van Dijk zal de discussie leiden.

De digitale bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 28 januari van 12.00 tot 14.30

Wilt u de bijeenkomst bijwonen, meldt u dan aanvóór 26 januari bij engelinavansteenbrugge@hetnet.nl secretaris a.i.CDA Buren en secretaris CDA regio Rivierenland. Na aanmelding ontvangt u een Teams link.