Komst provinciale windladder maakt windmolens bij Niftrik, Hernen en Leur minder waarschijnlijk.

17 december 2021

In de vergadering van Provinciale Staten is een belangrijk voorstel aangenomen dat direct invloed heeft op het Windpark langs de A50 bij Niftrik, Hernen en Leur. In het voorstel dat tijdens de provinciale vergadering door VVD met CDA als mede-indiener is ingebracht staat dat er een windladder moet worden opgesteld. En dat is goed nieuws voor Niftrik, Hernen en Leur, want hiermee lijkt de kans op provinciaal inpassen van het Windpark langs de A50 geweken.

De windladder betekent dat in een bepaalde volgorde naar windenergie in Gelderland gekeken moet gaan worden. De gedachte achter de windladder is om eerst lokaal en daarna regionaal te bekijken waar windmolens het beste kunnen komen te staan. De Provincie Gelderland mengt zich volgens het voorstel pas hierin als lokaal en regionaal onvoldoende windmolens worden geplaatst om de klimaatdoelstellingen voor Gelderland te behalen. Hiermee behouden de gemeenteraden en de regio het initiatief. Daardoor is de kans dat de Provincie nu akkoord gaat met het Windpark A50 aanzienlijk kleiner geworden.

De fractievoorzitters van het CDA in Wijchen (Björn Derksen) en de Wijchense VVD (Alice Peters-Vroom) zijn blij met het resultaat: “Het is heel belangrijk dat de Provincie Gelderland het voorstel over de windladder heeft aangenomen. Hiermee is over en weer duidelijk wie waarvoor en wanneer aan de lat staat. Daarmee behouden wij als gemeenteraad en Wijchense bevolking als eerste zeggenschap over windmolens op ons grondgebied. Samen met de regio moeten we de klimaatdoelen gaan behalen in het juiste tempo met voldoende draagvlak. Dat staat buiten kijf. Uit een dergelijk omgevingsproces zijn ook de drie windmolens nabij Bijsterhuizen gekomen die wij als gemeenteraad van Wijchen hebben goedgekeurd. Het gaat er ons niet om dat er geen windmolens mogen komen in de gemeente Wijchen, maar wel dat dit met voldoende draagvlak en in het juiste tempo gebeurt en niet van bovenaf opgelegd wordt door de Provincie. En dat is door de windladder nu het geval.”, aldus Derksen en Peters-Vroom.

Björn Derksen (CDA)
Alice Peters-Vroom (VVD)

Volgens Peters-Vroom en Derksen is dit nu onder andere gelukt door een wekenlange lobby tussen de lokale, landelijke partijen uit Wijchen zoals het CDA Wijchen en de Wijchense VVD. Björn Derksen hierover: “Wekenlang hebben wij ons achter de schermen gezamenlijk ingespannen om een dergelijk voorstel over een windladder in de Provincie goedgekeurd te krijgen. Met Bea Schouten (CDA) hebben wij natuurlijk een Wijchense afgevaardigde in Provinciale Staten zitten die onze zorgen over de ontstane situatie, waar overheden tegenover elkaar dreigden te komen staan en er geen draagvlak voor de plannen bestond, begreep. Dit is vervolgens met succes verder mee genomen naar de andere politieke partijen in Arnhem. Dat is een voordeel van een lokale partij zoals het CDA Wijchen en de Wijchense VVD met landelijk en provinciaal directe contacten. Daar maken wij het verschil.”

Derksen en Peters-Vroom sluiten af: “Natuurlijk heeft het geholpen dat wij eind november als Wijchense VVD en CDA Wijchen samen met Kernachtig Wijchen en PvdA een brief aan de Provincie Gelderland hebben gestuurd waarin wij hebben verzocht zelf te willen beslissen over locaties voor windmolens en draagvlak onder onze bevolking hierbij cruciaal vinden. Wij hebben als Wijchense gemeenteraad laten zien dat onze inzet voor een gedragen proces loont. Mede hierdoor is nu de provinciale windladder ontstaan en daar zijn we zeer tevreden over.”