Bewoners Zuid starten petitie tegen bouwplannen

09 december 2021

Bewoners uit Wijchen Zuid zijn een online petitie ‘Minder stenen en meer groen in Zuid’ gestart tegen bouwplannen in het project Hart van Zuid. Zo willen zij verstening ten koste van groen in de wijk tegengaan.

Ondertussen ondersteunt het CDA Wijchen deze actie van de bewoners met raamposters en borden in de wijk. Met als doel het plan zoals dat er nu ligt van tafel te krijgen.

Raamposters in de wijk
Raamposters in de wijk

De bouwplannen (formeel visie)

Het college is voornemens het winkelcentrum Zuiderpoort fors uit te breiden met een tweede gebouw met winkels. Daarbovenop komen dan 2- of 3-hoog appartementen. Ook legt de gemeente 480 parkeerplaatsen in het gebied aan. Op twee bestaande groenstroken, waarvan één met speeltuintje, staan woningen ingetekend. Tevens sloopt de gemeente 34 woningen die ruimtelijk in de weg staan om de plannen te realiseren. Daarnaast is er pal vóór het Zuiderhoek hoogbouw gepland vanwege een nieuwe school met sporthal.

Petitie gestart

Wijkbewoner Joke Joling hierover: “Wij zijn geschrokken van de bouwplannen die de gemeente hier wilt uitrollen in de groene long van Wijchen Zuid. Wij als wijkbewoners hebben aan de voorkant van het project meegedacht over de verdere invulling, maar de manier waarop de gemeente dit nu invult en uitrolt brengt ons in verzet. Daarom zijn wij deze petitie gestart. Iedereen kan deze petitie tekenen via: Minder stenen en meer groen in Hart van Zuid – Petities.nl

Raamposters en borden Björn Derksen (CDA-fractievoorzitter) vult aan: “Met de raamposters geven wij de bewoners van Zuid een stem. Op veel plekken hangen de posters al voor de ramen. Daarnaast hebben wij met borden visueel gemaakt welke negatieve effecten de bouwplannen hebben op het groene hart van Zuid.

Geplande locatie uitbreiding winkelcentrum op plek basisschool Zuiderpad
Beoogde woningbouwlocatie op plaats speeltuin en bestaand groen

Derksen vervolgt: “Je merkt dat het leeft in de wijk. Wij nemen dit geluid van de bewoners mee terug naar de gemeenteraad en zullen daar aangeven dat er minder stenen en meer groen in Zuid moeten komen.”

Wilt u ook een gratis raamposter hebben? Dat kan. Stuur dan een mail naar: info@cdawijchen.nl