Betoog CDA over draagvlakonderzoek fusie

24 september 2020

Voorzitter, voor het CDA Wijchen is belangrijk “Uw mening telt”. Daarom willen wij alle kiesgerechtigde Wijchenaren raadplegen in het draagvlakonderzoek over de mogelijke fusie met Druten. 

Het CDA Wijchen dient hierover vanavond drie voorstellen in. Door deze voorstellen krijgen de bewoners van Wijchen een duidelijke stem. Net als bij de verkiezingen. De invloed van inwoners op het fusietraject neemt met deze voorstellen aanzienlijk toe. Dat is winst voor onze inwoners.

Het eerste voorstel gaat erover dat alle kiesgerechtigde Wijchenaren een stem krijgen in het draagvlakonderzoek naar een mogelijke fusie met de gemeente Druten. Dit voorstel wordt vanavond door alle partijen in de gemeenteraad ingediend. Een unaniem besluit. 

Met beslispunt 1c. vragen wij extra aandacht voor de informatievoorziening aan onze inwoners. Het gaat erom de juiste en genoeg informatie aan onze inwoners te verstrekken, want die informatiebehoefte onder onze inwoners is groot. En dat brengen we nog in onvoldoende mate over. Dit vergt een zeer grote communicatieve inspanning in de aankomende weken. Met dit voorstel bekrachtigen we als raad het belang hiervan. We zijn benieuwd hoe het college hiertegen aankijkt.  

Dan het tweede voorstel voorzitter. Wat het CDA Wijchen betreft hoort ook een duidelijke, herkenbare vraag wat de inwoners van een mogelijke fusie vinden in het draagvlakonderzoek thuis. 

Een duidelijke en herkenbare vraag over wat bewoners vinden van de fusie met Druten moet ook leiden tot een duidelijke uitkomst. Je stelt geen duidelijke herkenbare vraag aan de bewoners om vervolgens een vage uitkomst te krijgen. Dat is ook de opdracht aan de onderzoeker. De exacte vraagstelling en antwoorden moet je overlaten aan het vakmanschap van het gerenommeerde onderzoeksbureau I&O research. 

Voorzitter, 5 van de 7 partijen in deze gemeenteraad dienen vanavond dit voorstel met ons mee in. Daarmee komt de duidelijke herkenbare vraag over wat bewoners van de fusie vinden expliciet in het draagvlakonderzoek te staan. Ook dat is winst voor onze inwoners. Zij kunnen hun stem laten horen en uitgebreid nuances, mitsen en maren en voorwaarden aangeven wat zij van de fusie vinden. Dat levert veel meer informatie op dan alleen een ja of nee.

Wij zijn er van overtuigd dat wij op deze manier als CDA-fractie veel meer en betere informatie krijgen om straks eind november het belangrijke besluit over een mogelijke fusie met Druten te nemen.

Ons derde voorstel dienen we samen met Kernachtig Wijchen en D66 in en gaat over de toekomst van Wijchen in de regio. Ons toekomstbeeld is één grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal. Wij zien kansen om op termijn tot samenwerking of zelfs één grote dorpengemeente te komen in het Land van Maas & Waal. Wat het CDA Wijchen betreft dient Wijchen haar verantwoordelijkheid te nemen in de regio om tot die dorpengemeente te komen. 

Daarom is het voor het CDA Wijchen ook van belang om inzicht te krijgen op mogelijk draagvlak bij onze inwoners voor toekomstige samenwerking met andere gemeenten dan alleen met Druten.

Met het draagvlakonderzoek kunnen we op voorhand de gedachten van veel inwoners peilen voor deze stip op de horizon. Zonder dat dit tot vertroebeling van de uitkomsten in het onderzoek leidt. Het kan ons als gemeenteraad helpen bij het verder ontwikkelen van een visie en het uitzetten van een stip op de horizon. 

Dit is een unieke kans om onze bewoners hierop te bevragen. Zie het als een soort bonusvraag die helemaal op het einde van het draagvlakonderzoek met een korte inleiding erbij gesteld wordt. Een unieke kans om onze inwoners te betrekken bij de verdere toekomst van Wijchen en die moeten we niet laten liggen.

Met deze drie voorstellen komen we helemaal tegemoet aan “Uw mening telt”, namelijk:

  1. Alle kiesgerechtigde Wijchenaren krijgen een stem;
  2. De belangrijke vraag wat bewoners over de fusie tussen Wijchen en Druten wordt duidelijk gesteld;
  3. En inwoners kunnen zich uitspreken over de toekomst van Wijchen in het Land van Maas en Waal.

Voorzitter, wij zijn zeer verheugd met de brede steun in de gemeenteraad voor onze voorstellen. Dit is pure winst voor onze bewoners. Tegen hen zeg ik dan ook: Vul het draagvlakonderzoek in en laat uw stem horen, want “Uw mening telt”!