Meer invloed bewoners op fusietraject

04 september 2020

Het CDA Wijchen wil dat alle kiesgerechtigden in Wijchen een stem krijgen in het draagvlakonderzoek naar een mogelijke fusie met de gemeente Druten. Ook vindt het CDA Wijchen dat de vraag ‘Bent u voor of tegen een fusie met Druten?’ duidelijk opgenomen moet worden in het draagvlakonderzoek. Hiermee krijgen de bewoners van Wijchen een duidelijke stem en daarmee meer invloed op het fusietraject.

CDA-fractievoorzitter Björn Derksen hierover: “Draagvlak bij onze inwoners voor een fusie is cruciaal. Inwoners moeten zich gehoord voelen. Wij vinden nog steeds dat een fusie in de ideale situatie een verkiezingsthema hoort te zijn, maar daar is geen politieke meerderheid voor. Gezien onze lange termijn visie willen we nu ook mede verantwoordelijkheid nemen. Daarom focussen wij ons nu op het draagvlakonderzoek dat in oktober onder onze inwoners plaatsvindt. Daarin willen we de invloed van onze bewoners vergroten,” aldus Derksen. 

Derksen licht dit toe: “Er wordt een steekproef onder de Wijchense bevolking voorgesteld om het draagvlak voor een fusie te meten. Statistisch kun je wel onderbouwen dat een representatieve steekproef onder inwoners een goed beeld van het draagvlak geeft, maar dan ga je voorbij aan het feit dat veel Wijchenaren zich niet gehoord voelen. Daarom vinden wij dat alle stemgerechtigden Wijchenaren een stem moeten hebben in de besluitvorming en dat de vraag wat bewoners van deze fusie vinden ook heel duidelijk terug moet komen in het onderzoek. 

Het CDA Wijchen dient hierover twee voorstellen in tijdens de raadsvergadering van 22 september 2020. Bij voldoende steun in de gemeenteraad voor deze voorstellen staat het CDA Wijchen positief tegenover het draagvlakonderzoek. Björn Derksen daarover: “Ons toekomstbeeld is een grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal met Wijchen als centrumplaats. Het gaat er nu om dat we de weg daar naar toe zo zorgvuldig mogelijk bewandelen en bewoners hierin een hele duidelijke stem geven. Wij zijn ervan overtuigd dat dit door onze voorstellen rondom het draagvlakonderzoek ook kan!”