Fusie-verrassing

12 juni 2020

En wéér worden we verrast! Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA vroegen om een nota met voor- en nadelen van een fusie tussen Wijchen en Druten. Deze week ontvingen wij weer twee nieuwe informatienota’s. Het college heeft haar conclusie al getrokken en geeft vol gas met vervolgstappen naar een fusie. 

Het college wil voor het einde van het jaar al een principebesluit om per 1 januari 2023 bestuurlijk te kunnen fuseren met Druten. Het college wil direct na de zomer een draagvlakpeiling en vraagt de provincie om de fusie alvast door te rekenen. Waarom deze haast?! Dit gaat allemaal veel te snel. Mij vallen drie dingen op. 

Ten eerste kondigt Kernachtig Wijchen met filmpjes ook digitale inwonerspeilingen aan en zegt zo tot een standpunt te willen komen. Kernachtig wint hiermee tijd en hoeft zich nog niet uit te spreken. Maar de twee Kernachtig Wijchen wethouders in het college (Loermans en Gerrits) twijfelen in ieder geval niet meer aan een fusie en zetten vol door. Het zou verwonderlijk zijn als de K8W-raadsfractie hierover geen afstemming met hun wethouders heeft gehad en hen nog terug gaat fluiten. 

Ten tweede kun je van de noodzaak om wel of niet te fuseren met Druten van alles vinden. Dit kan niet zonder gezond verstand, maar ook niet zonder rekening te houden met diepgewortelde emoties. Voor een succesvolle samenwerking is draagvlak van onze inwoners nodig. In deze tijd hebben mensen ook andere zorgen aan hun hoofd dan na te denken over een fusie. Een fusie vraagt om een zorgvuldig proces en daar is meer tijd voor nodig.  

Het derde punt dat me opvalt: uit het evaluatierapport van de Werkorganisatie blijkt dat de ambtelijke samenwerking met Druten op de goede weg zit. Toch is het advies: nog dit jaar een principe-besluit om bestuurlijk te fuseren met Druten. In de informatienota’s is nergens aangegeven waarom dit nu zo snel en dus vóór de verkiezingen moet worden geregeld.  Wat is hiervan de reden?

Het debat zullen we in de Raad voeren, maar ik wijs erop dat geen enkele partij in hun verkiezingsprogramma het woord ‘fusie’ heeft staan. Waar denken wij als gemeenteraad dan het mandaat van onze inwoners te hebben gekregen om zo snel een fusiebesluit met Druten te nemen?! Wij kiezen er niet voor om bij het kruisje te tekenen! 

Jan Peters Sengers, raadslid CDA