CDA Wijchen: Jongeren denk mee over coronacrisis

12 juni 2020

De Wijchense gemeenteraad wil unaniem dat jongeren mee gaan denken over de aanpak van de coronacrisis in Wijchen. Het CDA Wijchen bracht een voorstel in de gemeenteraad met de oproep; laat jongeren meedenken over de corona-regels en aanpak in Wijchen! Dit voorstel is unaniem aangenomen door de andere politieke partijen en het college. 

CDA-raadslid Karin Hoogteijling hierover: “Hilde Cuppen, commissielid van het CDA, kwam met dit idee en ik was meteen enthousiast. Daarom heb ik een voorstel voor de gemeenteraad opgesteld. De aanpak van de coronacrisis is niet alleen ingrijpend voor volwassenen en ouderen in onze samenleving. Deze tijd is voor iedereen ingrijpend, maar vooral ook voor onze jongeren.”

CDA-raadslid Karin Hoogteijling

“Na de oproep van Premier Rutte tijdens de persconferentie aan alle jongeren om te komen met ideeën, suggesties en liefst opbouwende kritiek, leek het ons goed een dergelijke oproep de gemeenteraad van Wijchen in te brengen. Om zo de Wijchense jeugd actief te gaan betrekken bij de oplossingen”, aldus Karin Hoogteijling.

CDA-commissielid Hilde Cuppen - CDA Wijchen
CDA-commissielid Hilde Cuppen

CDA commissielid Hilde Cuppen vult aan: “Je ziet en merkt dat jongeren een andere kijk hebben op de samenleving. Zij hebben andere behoeften dan volwassenen. De behoefte om samen te zijn met vrienden is bij deze groep erg groot en ook van belang.”  

Cuppen vervolgt: “Door de andere manier van denken en andere kijk van de jongeren op de samenleving zijn zij prima in staat om werkbare ideeën en oplossingen te bedenken. Ik vind het een taak van de gemeente om ook juist naar hén te luisteren, breed aandacht te schenken aan hun ideeën en deze waar mogelijk op te pakken”, aldus Hilde Cuppen. 

Karin Hoogteijling geeft tot slot nog aan: “Wij zijn erg blij met de steun van alle partijen en roepen alle jongeren op met goede ideeën, verbeteringen of suggesties rondom de corona-aanpak in Wijchen te komen en dit door te geven bij de griffie van de Wijchense gemeenteraad via griffie@wijchen.nl.” 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat hetgeen de Wijchense jongeren hebben aangegeven binnen afzienbare tijd in de gemeenteraad wordt besproken.