Ongevraagd fusie-advies

06 mei 2020

We vragen als gemeenteraad om een evaluatie van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW) en wat krijgen we: Een advies om per 1 januari 2023 als gemeente Wijchen te gaan fuseren met de gemeente Druten…. Hoe is dit mogelijk?! Waar komt dit vandaan?

De gemeenteraad van Wijchen heeft in 2017 besloten om in 2020 de ambtelijke fusie tussen Druten en Wijchen te evalueren. Daar is destijds het volgende over afgesproken: “We evalueren in termen van structuur en sturing, in relatie tot de beoogde ambities. Ook evalueren we de verdeling van verantwoordelijkheden en de rol van managers en coaches. En of een herijking van het sturingsconcept nodig is.” 

Allemaal vrij abstract, maar nergens wordt hier gesproken over een “Stip op de horizon”. Een evaluatie zou zich dan ook moeten beperken tot de vraag of de Werkorganisatie Druten-Wijchen functioneert conform de doelstellingen en wat er eventueel binnen die kaders moet worden bijgesteld. Toch gebeurt in het evaluatierapport meer. In welgeteld één pagina (paragraaf “Stip op de horizon”) komt de onderzoeker tot het advies om het traject van een bestuurlijke fusie tussen Druten en Wijchen in gang te zetten, zodat er één nieuwe gemeente ontstaat op 1 januari 2023. 

Een ongevraagd fusie-advies. Wie heeft de onderzoeker opdracht gegeven om na te denken over deze stip op de horizon? Het college? De directie van de Werkorganisatie? Een ander? Wij als CDA Wijchen in ieder geval niet! 

Deze gang van zaken is verbazingwekkend. Burgerparticipatie, zorgvuldigheid, belangrijke besluiten niet overhaasten en draagvlak zouden volgens ons voorop moeten staan. Wat bij mij blijft hangen is: Waarom deze haast? En waarom moet de fusie tussen Wijchen en Druten voor de verkiezingen geregeld zijn? Dit vind ik onbegrijpelijk, want de keuze over wel of niet fuseren is aan de inwoners en niet aan een adviesbureau! 

Björn Derksen 

Fractievoorzitter CDA Wijchen