Horecabeleid & 1,5 meter economie – terrasuitbreidingen

03 mei 2020

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen

Ingediend: 3 mei 2020

Aanleiding:

De Wijchense horeca wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Er wordt gesproken dat we voor langere tijd met een 1,5 meter economie rekening moeten houden. De invulling hiervan is momenteel nog niet bekend. 

Het CDA Wijchen waardeert de initiatieven van onze ondernemers en horecabedrijven die inmiddels al zijn genomen, zoals bezorgservices en de drive thru actie op Koningsdag.  Het CDA Wijchen waardeert ook de ondersteuning die het college hieraan gegeven heeft. 

Een 1,5 meter aanpak vraagt ook letterlijk om meer ruimte. Het CDA Wijchen heeft van een aantal Wijchense horecaondernemers vernomen dat zij mogelijkheden zien om na de heropening van de horeca op een verantwoorde wijze aan de RIVM-regels te voldoen, mits zij hun terrasruimte kunnen vergroten. Dit achten zij noodzakelijk om nog een enigszins rendabele exploitatie mogelijk te kunnen maken.

Een terrasuitbreiding legt meer beslag op de openbare ruimte en levert mogelijk spanning op met de verleende terrasvergunningen. Het CDA Wijchen hoopt echter dat ook in dit geval de gemeente de helpende hand wil bieden aan onze ondernemers en stelt daarom de volgende vragen:

Vragen:

  1.   Is het college bereid om aan deze mogelijkheid haar medewerking (tijdelijk) te verlenen?
  2.   Is het college bereid om (tijdelijk) de Markt in Wijchen tot één groot terras te vergunnen?
  3.   Wil het college de terrasuitbreidingen faciliteren zonder het heffen van extra precariobelasting over de extra ruimte?
  4.  Op welke termijn zou dit gerealiseerd kunnen worden?
  5.  Hebben verzoeken van horecaondernemers tot terrasuitbreidingen het college al bereikt, en zo ja wat is uw standpunt en wat zijn uw overwegingen in deze? 

Namens de fractie van het CDA Wijchen,

Björn Derksen