Zorgen over snelheid afhandelen steunaanvragen ZZP-ers

24 april 2020

Het CDA Wijchen maakt zich zorgen over de snelheid van afhandelen van steunaanvragen die ZZP-ers vanwege de Corona-crisis bij de gemeente Wijchen hebben ingediend. 

CDA-fractievoorzitter Björn Derksen hierover: “De Coronacrisis raakt de wereld hard. Ook onze gemeente is pijnlijk getroffen door het virus. Afstand doen van wie je lief en dierbaar zijn, doet veel pijn. Ook als er geen rouw is, maar je niet meer in contact mag komen met wie je lief zijn, wordt die pijn enorm gevoeld. Het CDA Wijchen leeft intens mee met al onze inwoners”, aldus Derksen.

Björn Derksen vervolgt: “Voor veel Wijchense ondernemers zijn het ook zeer zware tijden. Veel ZZP-ers, kleine ondernemers en flexwerkers zien hun werk en inkomen verdwijnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor schoonheidsspecialisten, kappers, fotografen, zzp-ers actief in de agrarische sector en horeca, nagelstylisten en winkeliers in onze gemeente. De landelijke overheid heeft daarom maatregelen getroffen om deze ZZP-ers (die écht in de problemen komen) tijdens deze crisis in hun inkomen te ondersteunen. Hier zijn we als CDA Wijchen erg blij mee.”

Één van de steunmaatregelen is de TOZO, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Deze financiële ondersteuning is op 17 maart aangekondigd. De afhandeling hiervan ligt bij de gemeente Wijchen. Het CDA Wijchen heeft waardering voor de ambtenaren die druk bezig zijn met het afhandelen van de steunaanvragen.

Bij de gemeente Wijchen zijn de afgelopen weken 580 aanvragen binnengekomen van ZZP-ers voor financiële ondersteuning. Tot nu toe zijn 50 aanvragen afgehandeld. De overige 530 steunaanvragen zijn nog niet afgehandeld. Nadat door het college is besloten over een steunaanvraag duurt het nog maximaal 3 weken voordat het geld op de rekening van de ondernemers staat.

Björn Derksen vindt het allemaal lang duren. “Veel ZZP-ers komt het water tot aan de lippen. Sinds de aankondiging van deze regeling op 17 maart zijn er nu bijna 6 weken verstreken en maar weinig ZZP-ers hebben geld ontvangen van de gemeente. Bovendien lijkt het erop dat dit nog wel even kan duren. Die tijd is er soms simpelweg niet en dit levert acute financiële problemen op,” aldus Derksen. “Het CDA Wijchen maakt zich hier grote zorgen over! Daarom trekken we nu aan de bel met de volgende schriftelijke vragen aan het college:

Vragen: 

  1. Hoe kan het dat 6 weken na de aankondiging van de steunregeling voor ZZP-ers slechts 10% van de aanvragen in Wijchen is afgehandeld? 
  2. Hoe lang gaat de gemeente doen over de resterende 90% van de steunaanvragen?
  3. Hoeveel ambtenaren (in fte) zijn voor het afhandelen van de steunaanvragen (extra) vrijgemaakt? 
  4. Hoeveel beschikkingen op steunaanvragen per week kan 1 fte afhandelen?  
  5. Waarom duurt het nog maximaal 3 weken, nadat over de steunaanvraag door het college is besloten, voordat het geld daadwerkelijk op de rekening van de ZZP-er staat? Kan dit niet versneld worden? 
  6. Kunnen ZZP-ers die in acute geldproblemen komen zich melden bij de gemeente voor het versnellen van hun steunaanvraag? En hoe lang duurt het in dat geval nog voordat zij het geld van de gemeente hebben ontvangen? 
  7. Mocht er een tweede steunpakket vanuit de regering komen, hoe zorgt de gemeente Wijchen ervoor dat de steunaanvragen dan sneller uitbetaald worden?”