Betoog van fractievoorzitter Björn Derksen (7 oktober 2019 in ’t Mozaïek)

10 oktober 2019

Op maandag 7 oktober 2019 vond er een commissievergadering plaats, van de Wijchense gemeenteraad in ’t Mozaïek, over het bestemmingsplan van het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ (TKWM). Hierin vond de politieke voorbespreking plaats. Het gegeven betoog door CDA fractievoorzitter Björn Derksen is hieronder terug te lezen:

” Voorzitter, Tussen Kasteel en Wijchens Meer is een omvangrijk project in ons mooie centrum.

De positieve elementen zijn voor het CDA Wijchen gelegen in het noordelijke deel van het plan. Positief is de geplande woningbouw in het gebied, zeker gezien de krappe woningmarkt. Een parkachtige wandelboulevard richting het Kasteel en vrij zicht op het Kasteel spreekt ons erg aan. Wij hopen dat dit er komt. Ook zijn we blij met het duurzaam en toekomstgericht bouwen. Tevens is de extra aandacht voor het parkeren positief. Hier hebben wij ons de vorige raadsvergadering ook hard voor gemaakt. 

Onze grote zorgen liggen echter bij het zuidelijke deel van het plan. En die zorgen uiten wij al lang. Het CDA Wijchen heeft zich steeds tegen bebouwing aan het Wijchens Meer verzet en tegen het proces van omgekeerd aanbesteden, waarbij marktpartijen bepalen wat met dit mooie stukje Wijchen gebeurt. 

Een direct gevolg van dit omgekeerd aanbesteden is dat er nooit een openbaar debat in de Raad heeft kunnen plaatsvinden over de plannen bij het Wijchens Meer.  De ambitiepijlers zijn twee keer aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd, maar die waren zo nietszeggend en abstract dat wij8 verschillende voorstellen hebben ingediend om deze ambitiepijlers concreter te maken. Er werd toen door andere partijen tegen ons gezegd dat we vertrouwen moesten hebben in de marktpartijen en dat de ambitiepijlers niet concreter hoefden.

Voor ons bleef het daarmee te abstract, nietszeggend en voor meerdere uitleg vatbaar. Wij wilden niet een fuik in zwemmen. Op  27 september en 29 november 2018 hebben wij daarom 2x tegende vaststelling van de ambitiepijlers voor het project gestemd. 

Wij hebben zelfs in de raadsvergadering van 29 november een voorstel ingediend om de Meeroever uit het besluitvormingsproces te halen en daar een apart participatietraject met álle Wijchenaren voor te starten. De Meer zou dan een uitzonderingspositie in de tenderprocedure krijgen en de meeroever werd dan niet overgelaten aan marktpartijen. 

Dit voorstel is toen echter door alle politieke partijen in deze raad weggestemd.  Dit had nu een hele hoop gedoe kunnen besparen. De gemeenteraad heeft zich hiermee buiten spel gezet en het Wijchens Meer overgeleverd aan marktpartijen. Dat vinden wij triest om te constateren. 

Tijdens de commissievergadering op 28 mei hebben wij wederom onze zorgen geuit over de onrust bij bewoners rondom het gepubliceerde concept bestemmingsplan. Het plan ging uit van drie bouwlocaties op en in het Meer. Wethouders Gerrits sprak enkel van een ‘theehuisje of paviljoen’. Hij gaf daarbij ook aan dat we als CDA-fractie te vroeg waren met onze zorgen. We moesten wachten tot na de zienswijzenprocedure.

Ook hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder wat de risico’s zijn als de plannen op en aan het Wijchens Meer uit het project werden gehaald. Daarop gaf de wethouder in juli, na ruim twee maanden nadenken, aan dat dit een te groot risico vormt voor de voortgang van het project en dat er dan mogelijk een schadeclaim van de projectontwikkelaars dreigt. 

Voorzitter, dit is precies de fuik waar wij vorig jaar november al voor waarschuwden. Laat één ding duidelijk zijn; Wat het CDA Wijchen betreft weegt de mogelijke schade in geld door een schadeclaim, niet op tegen de onherstelbare schade aan ons Wijchens Meer. Bovendien staan deze schadeclaims in geen verhouding tot de kosten die straks uit planschade gaan komen vanwege waardevermindering van woningen en diverse Raad van State procedures.

Dan het framen vanuit het college dat het slechts om een theehuisje gaat. Hou toch op. Er kan een horecavoorziening op het Meer komen van 20 meter breed, 10 meter lang en 5 meter hoog. Ook kan er een steiger bijkomen van 10 bij 5 meter. Dit alles met een alcoholvergunning en een openingstijd tot 23.00u ’s avonds. Hoezo een theehuisje? Voorzitter, dit heeft niks met een theehuisje te maken! 

Er kan ook nog een grote horecagelegenheid komen op de plek van het Vredesmonument. Het gaat om horeca waarvan de exploitatie doorgaans in de avond plaatsvindt, zoals een café, restaurant of hotel. Hier zijn nachtelijke openingstijden toegestaan en een groot buitenterras is niet uitgesloten. 

Het college heeft het bebouwingsoppervlak bij het Vredesmonument aangepast naar 40%, maar dat is nog steeds een bebouwd oppervlak van bijna 2.000 m²! En dan vier bouwlagen hoog. Desastreus voor het prachtige aanzicht; Bomen weg, groen weg, monument weg, rust weg. Wethouder, wat blijft hier in vredesnaam nog van over?!

Het CDA Wijchen heeft vanaf het begin een duidelijk standpunt ingenomen. Dit is ons niet altijd in dank afgenomen. De wethouder noemde dit zelfs in de pers ‘voor de bühne’ toen wij begin september onze campagne “Behoud Wijchens Meer” startte. Voorzitter, dit was mogelijk voor de bühne geweest als het college de bebouwing op en aan het Wijchens Meer daarna volledig uit de plannen had geschrapt. Nu het college stug doorzet met bouwen op het Meer, is het bittere noodzaak gebleken dat wij als CDA Wijchen vol aan de bel zijn gaan hangen.  

Tot slot voorzitter, er is geen draagvlak voor de ontwikkelingen aan en op het Meer en bij het Vredesmonument. 650 zienswijzen, nu al ruim 2.600 petitietekenaars, 500 raamposters tegen bouwen op het Meer hangen door heel Wijchen en de tendens op social media.

Deze raad begaat een historische blunder als bebouwing aan de Meeroever en bij het Vredesmonument toegestaan wordt! Maar het is nog niet te laat! Wij komen daarom in de raadsvergadering van 31 oktober met twee voorstellen om deze historische blunder te voorkomen; een voorstel om de bebouwing op het Meer uit de plannen te halen en een tweede voorstel dat bebouwing bij het Vredesmonument schrapt uit de plannen. Dit is volgens het CDA Wijchen de enige manier hoe je met je parels om moet gaan; Handen af van het Wijchens Meer!”

Het uiteindelijke besluit over het bestemmingsplan van het project wordt door de gemeenteraad genomen tijdens de reguliere raadsvergadering op donderdag 31 oktober.