Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

19 juni 2018

Wij voor Wijchen

Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
Op 9 juli 2015 heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen waarin 10% van het woningcontingent is gereserveerd voor kleinschalige lokale initiatieven. Dit betrof toen 84 woningen tot 2025.

De CDA-fractie bereikt de laatste maanden berichten over afwijzingen van ingediende, kleinschalige lokale woningbouwinitiatieven in onder andere Alverna, Balgoij en Woezik. Dit tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers.

Het CDA Wijchen vraagt zich af hoe het nu loopt met deze regeling.
Daarom stelt het nu de volgende vragen aan het college:

Vragen:
• Wat zijn de gevolgen van toekenning van het extra contigent van 350 woningen in februari 2018 voor de toewijzing van kleinscha-lige lokale initiatieven? Komt hiermee verandering in het aantal van 84 woningen tot 2025?
• Hoeveel kleinschalige woningbouwinitiatieven zijn vanaf 2015, aangevraagd en toegewezen, hoeveel woningen betrof dit in to-taal én per initiatief en in welke kernen/wijken zijn deze gelegen?
• Hoeveel kleinschalige woningbouwinitiatieven zijn vanaf 2015 afgewezen, hoeveel woningen betrof dit in totaal én per initiatief en in welke kernen/wijken zijn deze gelegen?
• Om welke redenen zijn deze kleinschalige lokale woningbouw initiatieven afgewezen?
• In het toetsingskader voor kleinschalige lokale initiatieven staan veel abstracte termen waaraan getoetst wordt; Hoe voorkomt het college willekeur bij het toe- en afwijzen van aanvragen?
• Welke mogelijkheden hebben initiatiefnemers als zij het niet eens zijn met de afwijzing van hun aanvraag?
• Hoeveel woningen zijn nu nog over voor kleinschalige lokale ini-tiatieven en tot welk jaartal loopt dit?
• In hoeverre acht het college de hoeveelheid gereserveerde wo-ningen toereikend om aan de vraag van de Wijchense inwoners voor dit soort initiatieven te kunnen voldoen?

Namens de fractie van het CDA Wijchen,
Björn Derksen