Schadelijke Japanse Duizendknoop in Bergharen

17 mei 2018

Wij voor Wijchen

Schadelijke Japanse Duizendknoop in Bergharen

 

De Gemeenteraad van Wijchen

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 mei 2018

Aanleiding:
In Bergharen is op meerdere plaatsen de uiterst schadelijke Japanse Duizendknoop aangetroffen op gemeentegrond. Onder andere bij het Rijksmonument de N.H. Kerk. Hiervan is vorig jaar reeds melding gedaan door omwonende bij de gemeente Wijchen. Japanse Duizendknoop is een nauwelijks uit te roeien plant die veel schade aanricht en zelfs funderingen en beton kan verwoesten.

     

De indruk is ontstaan bij omwonenden en ook bij de CDA-fractie dat de gemeente na de melding in 2017 niet adequaat is opgetreden. Opnieuw is recent door omwonenden aan de gemeente gevraagd actie te ondernemen tegen deze woekeraar, omdat er vanuit de gemeente in het voorjaar tot nu toe geen actie was ondernomen ter bestrijding op de vorig jaar al gesignaleerde plaats.

Daarnaast is er vanuit de gemeente geen mededeling aan andere omwonenden gedaan dat de plant in de nabijheid van hun percelen voorkomt. Bovendien is bij de herbestrating en aanleg van parkeerplaatsen aan de Veldsestraat in Bergharen mogelijk grond door de aannemer gebruikt en verplaatst met deze woekerplant erin.

Van andere gemeenten is bekend (o.a. Amersfoort) dat de bestrijding hoge prioriteit heeft, arbeidsintensief is en erg kostbaar.Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:

  • Is het College zich bewust van het gevaar van de Japanse Duizendknoop?
  • Heeft de gemeente een actieplan ter bestrijding van deze plant waaruit de urgentie van bestrijding voldoende blijkt?
  • Zo ja, hoe ziet het actieplan eruit?
  • Op hoeveel plaatsen, waar in de gemeente Wijchen en sinds wanneer komt deze plant voor?
  • In hoeverre is bij de herbestrating en aanleg van de parkeerplaatsen in de Veldsestraat te Bergharen en bij de afvoer van grond rekening gehouden met het op deze plaats voorkomen van de Japanse Duizendknoop?
  • Op welke wijze gaat het college brede en accurate voorlichting binnen de gemeente verzorgen om verdere verspreiding van deze schadelijke plant tegen te gaan?

Namens de fractie van het CDA Wijchen,

Marlien Joosse