Steeds meer steun CDA-plan:
“Kasteel: oude glorie terug!”

19 maart 2018

Wij voor Wijchen

Steeds meer steun CDA-plan:

“Kasteel: oude glorie terug!”

Het CDA Wijchen lanceerde een aantal weken geleden haar visie voor de locatie van het oude gemeentekantoor. Er ontstaat steeds meer steun voor deze CDA-visie. Nadat centrumbewoners al hun steun betuigden na een huis-aan-huis flyeractie, volgden veel bewoners na de advertenties in de Wegwijs en online. Vorige week kwam daar ook de PvdA Wijchen bij. Zij zien een dergelijk idee ook wel zitten. Zo groeit de steun voor het plan van CDA Wijchen.

Het plan
Het CDA Wijchen wil op de locatie van het oude gemeentekantoor een parkachtige boulevard naar het Meer realiseren. Door geen grote bebouwing terug te plaatsen op de plek van het oude gemeentekantoor ontstaat vrij zicht op het Kasteel. Zoals dit vroeger ook was. De oude glorie komt daarmee terug!

Het CDA Wijchen wil de huidige parkeerplaats ondergronds brengen waardoor een vrije ruimte ontstaat die groen ingericht kan worden. Het vrijkomen van deze unieke locatie biedt de mogelijkheid een wandelboulevard te creëren tussen de Molen, het Kasteel, het Centrum, de Oostflank en het Wijchens Meer. Zo verbindt het CDA Wijchen met haar idee deze mooie, historische plekken in het centrum van Wijchen met elkaar.

CDA-Lijsttrekker Björn Derksen hierover: “We hebben veel positieve reacties ontvangen op ons idee. Het plaatje dat we van het plan hebben gemaakt blijft hangen bij de mensen. Hiermee is in één oogopslag duidelijk welke elementen volgens ons terug moeten komen op deze prachtige locatie. Zo krijgt de omgeving de allure die het verdient.”

Uiteindelijk moet dit alles tezamen ervoor zorgen dat het winkelgebied versterkt wordt met een unieke ervaring op deze belangrijke plek in het centrum van Wijchen.
Kasteel: oude glorie terug!

Derksen vervolgt: “Wij hopen dat inwoners die dit plan een warm hart toedragen, woensdag uit sympathie hun stem uitbrengen op het CDA Wijchen. Hoe meer steun wij in het stemhokje krijgen, des te eerder krijgen we dit beeld ook echt gerealiseerd.”

Zie www.cdawijchen.nl voor meer concrete plannen van de partij, zoals het Centrumplan, Buurt-flits-service en het Wijchens Fietsplan. Ook zijn hier alle flyers per wijk en dorp terug te vinden.

Bron: CDA Wijchen