CDA Wijchen wil Wijchens fietsplan

07 maart 2018

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen wil Wijchens fietsplan

Het CDA Wijchen wil een Wijchens fietsplan. Hierin staan alle zaken opgenomen die met fietsen door de gemeente Wijchen te maken hebben. Hiermee is voor de hele gemeente inzichtelijk welke verbeteringen nodig zijn om fietsen door onze gemeente nog aantrekkelijker én veiliger te maken.

Marlien Joosse (nr. 5 op de CDA-kieslijst) hierover: “Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. De gemeente Wijchen moet mensen meer verleiden de fiets te pakken. Wij willen dat mensen voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer zoveel mogelijk de fiets pakken.

De dorpen en voorzieningen moeten bovendien goed bereikbaar zijn. Wij willen het fietsverkeer binnen onze mogelijkheden stimuleren en de bereikbaarheid en veiligheid van het langzamere verkeer centraal stellen.

Dit vereist veilige, goed onderhouden en waar nodig bredere fietspaden naar onze bedrijventerreinen, snelfietsroutes en goede fietsenstallingen rondom scholen en sportaccommodaties. Hierin kunnen nog wel zaken verbeteren. Daarom willen we een Wijchens fietsplan laten opstellen, zodat inzichtelijk is waar dit nu nog knelt.”, aldus Marlien Joosse.

Joosse vervolgt: “Omliggende gemeenten, zoals Heumen, hebben al een dergelijk fietsplan. Wijchen nog niet. Het CDA Wijchen vindt dit noodzakelijk, zodat we goede keuzes kunnen maken in de gemeenteraad over het veilig fietsen door onze mooie gemeente en welke extra investeringen hiervoor nodig zijn.”

De gemeente Wijchen heeft voor het autoverkeer al een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Op basis hiervan worden investeringskeuzes gemaakt. Het ontbreekt aan een apart, integraal plan voor het fietsen.

In het verkiezingsprogramma van het CDA Wijchen staan de volgende punten benoemd die in ieder geval in het ‘Wijchens fietsplan’ opgenomen moeten worden:

  • Fietsstraten aanleggen waarbij auto’s te gast zijn;
  • Snelle en veilige E-bike routes naar de dorpen en omliggende gemeenten;
  • Veiligheid verbeteren voor fietsers op rotondes en oversteken;
  • Duurzame, smart-verlichting langs doorgaande fietsroutes;
  • Oplaadpunten voor E-bikes in de openbare ruimte;
  • Fietsend naar school de nieuwe norm maken.

Bron: CDA Wijchen