CDA presenteert centrumplan

01 maart 2018

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen presenteert Centrumplan

 

Centrumbewoner Jan Peters Sengers (nr. 3 op CDA-kieslijst) overhandigde donderdag symbolisch het eerste exemplaar van het CDA-centrumplan aan Piet Philipsen van Centrum Management Wijchen.

Jan Peters Sengers hierover: “Wij hebben als CDA Wijchen een concreet Centrumplan opgesteld. Waarin wij het dorpse karakter van het centrum willen behouden en mooie nieuwe kansen zien. Dit hebben wij in een centrumflyer opgeschreven en het eerste exemplaar hiervan heb ik zojuist overhandigd aan centrummanager Piet Philipsen.”

Kasteel: Oude glorie terug!
Kansen zijn er rondom de locatie van het oude gemeentekantoor. Hier willen wij na de sloop van het gemeentekantoor een mooie, parkachtige omgeving met een wandelboulevard realiseren van het Kasteel naar het Meer. Wij willen vrij zicht op het Kasteel door geen woningbouw of winkels meer terug te bouwen op deze plek tegenover het Kasteel. Zo komt de oude glorie terug!”, aldus Jan Peters Sengers. “Woningbouw kan op andere locaties. Dit is de kans om hier iets moois te realiseren voor de toekomstige generaties”.

Geen casino
Het CDA wil het dorpse karakter van het centrum behouden. Daarin past volgens ons geen casino. Want dit vergroot de kans op overlast, het draagt niks bij aan het centrum en de kans op verslaving neemt toe.

Hotel mogelijk maken
Bij het centrumplan van het CDA Wijchen behoort een mogelijkheid voor een hotel in het centrum. “In het centrum van Wijchen zijn veel eetgelegenheden, gezellige terrassen en het aantal evenementen is aanzienlijk toegenomen. Steeds meer toeristen weten de weg naar het centrum van Wijchen te vinden.
Overnachtingsmogelijkheden in het centrum ontbreken. Wij zien daarom graag een hotel binnen de huidige contouren van het centrum.”, aldus Jan Peters Sengers namens het CDA Wijchen.

Aanpak jongerenoverlast
In Wijchen Centrum is er overlast van jongeren. Dit zorgt voor een onveilig gevoel, vermindert het woongenot van bewoners en hindert centrumondernemers. Het CDA Wijchen wil overlast tegengaan door een duidelijk plan van aanpak hiervoor. Wij denken hierbij uitdrukkelijk ook aan cameratoezicht. Als er desondanks toch overlast ontstaat, dan moeten we volgens het CDA Wijchen meer inzetten op handhaving.

Wijkgebouw met seniorenontmoetingsplek
Jan Peters Sengers over senioren in het centrum: “Elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen is erg belangrijk. Dat geldt ook voor ouderen in het centrum. Dat hebben we ook ervaren in onze CDA-campagnewinkel in de Burchtstraat. Het is daarom belangrijk dat er een permanente ontmoetingsplek voor ouderen in het centrum komt. Een wijkgebouw met voorzieningen voor senioren is daarvoor ideaal. Hier gaat het CDA Wijchen zich stevig voor inzetten.”

Samengevat alle punten Centrumplan CDA Wijchen
Dit zijn alle punten uit het gepresenteerde CDA-centrumplan:

  • Locatie oude gemeentehuis invullen door open, groene ruimte die Kasteel en Meer via wandelboulevard met elkaar verbindt
  • Gratis parkeren behouden
  • Wijkgebouw met seniorenontmoetingsplek realiseren
  • Geen casino
  • Duurzaam en innovatief lichtplan
  • Hotel mogelijk maken
  • Supermarkten horen in het centrum!
  • Aanpak jongerenoverlast
  • Meer parkeerplaatsen bij zwembad de Meerval
  • Aandacht voor fiets-parkeren in het Centrum en laden lossen op de Markt

Zoveel mogelijk steun
“Wij hopen op zoveel mogelijk steun voor onze plannen. Stem daarom op 21 maart op het CDA Wijchen, lijst 2. Uw stem helpt ons om deze plannen te realiseren.” aldus Jan Peters Sengers.

Klik hier voor de CDA Centrum flyer

Bron: CDA Wijchen