Stimuleren lopend en fietsend naar school

28 februari 2018

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen: Stimuleren lopend en fietsend naar school

Het CDA Wijchen heeft vorig jaar een voorstel ingediend om lopend en fietsend naar school gaan te stimuleren. Dit voorstel is door alle partijen in de gemeenteraad omarmd. Het CDA Wijchen wil nu weten hoe het met de uitrol hiervan staat.

“Rondom scholen in de gemeente Wijchen doen zich verkeersonveilige situaties voor. Met name door de aanwezigheid van autoverkeer. Een oplossing voor dit probleem is noodzakelijk. Wij hebben daarom een voorstel gedaan om een plan op te stellen om lopend en fietsend naar school te stimuleren en zo de gewenste gedragsverandering op gang te krijgen”, aldus CDA-lijsttrekker Björn Derksen.

Derksen vervolgt: “Dit krijgt binnenkort als eerste zijn uitwerking bij basisschool De Trinoom. Wij zijn echter benieuwd hoe ver de plannen gereed zijn voor de overige basisscholen in Wijchen. Het unaniem aangenomen voorstel van het CDA Wijchen is namelijk al weer ruim een jaar oud en we zien nog weinig actie. Dit is wel nodig!”, sluit Björn Derksen af.

De gedragscampagne is bedoeld om ouders er toe te verleiden minder vaak hun kinderen met de auto naar school te brengen. In de eerst volgende raadsvergadering bevraagt het CDA Wijchen de wethouder in welk stadium de plannen zijn, zodat de verkeerssituatie rondom scholen snel verbeterd. En iedereen veilig naar school kan.

Bron: CDA Wijchen