Buurt flits service

21 februari 2018

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen wil Buurt-flits-service tegen hardrijden in wijken

Hardrijden in woonwijken is een grote ergernis. Met grote vaart door woonwijken heenrijden levert direct gevaar op, bijvoorbeeld voor (schoolgaande) kinderen. Het CDA Wijchen wil daarom een Buurt-flits-service om weggebruikers bewust te maken van het gevaarlijke rijgedrag.

CDA-lijsttrekker Björn Derksen legt uit: “De gedachte achter de Buurt-flits-service is dat wijkbewoners zelf het beste weten op welke plekken te hard wordt gereden in hun woonwijk. Zij kunnen dit dan melden bij de politie. De flitsapparatuur wordt dan, na overleg met de Leefbaarheidsgroep uit de wijk, ingezet op die plekken waar dit het hardst nodig is.Het kost geen extra geld. Dit gaat alleen om een andere inzet van bestaande capaciteit, op basis van de input van experts: de wijkbewoners zelf. Zij zijn deskundig genoeg als het gaat om de beleving van verkeersveiligheid in hun woonwijk. Daarmee zijn zij prima in staat om aan te geven waar verkeerscontroles nodig zijn”, aldus Derksen.

Björn Derksen vervolgt: “Wij zien de Buurt-flits-service als een instrument om bewustwording te creëren bij automobilisten die te hard door woonwijken rijden. Op termijn levert dit een bijdrage aan de gewenste gedragsverandering bij de automobilist en maakt het wijken verkeersveiliger.”

Bron: CDA Wijchen