Gemeente Wijchen sluit aan bij Grondstoffenakkoord en Statiegeldalliantie

26 januari 2018

Wij voor Wijchen

Gemeente Wijchen sluit aan bij Grondstoffenakkoord en Statiegeldalliantie

Een unanieme gemeenteraad heeft voorstellen van CDA Wijchen en Kernachtig Wijchen gesteund om als gemeente aan te sluiten bij het Nationaal Grondstoffenakkoord en de Statiegeldalliantie. Hierdoor zet de gemeente Wijchen stappen op weg naar een circulaire economie.

Het Nationaal Grondstoffenakkoord is recentelijk door 180 partijen ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.
Björn Derksen (CDA Wijchen) hierover: “Er is een forse omslag nodig in de manier waarop we met grondstoffen omgaan. Een gemeente kan hier aan bijdragen. Ook de gemeente Wijchen. Overheden hebben een voorbeeldfunctie en kunnen een katalysator zijn van nieuwe ontwikkelingen. Een circulaire economie is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Dit biedt ook kansen voor de gemeente Wijchen. Daarom zijn wij blij dat de gemeente het Grondstoffenakkoord nu gaat ondertekenen en hieraan gaat deelnemen.”

Bij de Statiegeldalliantie zijn bedrijven, overheden en milieuorganisaties aangesloten voor een betere aanpak ter voorkoming van zwerfvuil. Ook 30 gemeenten zijn hierbij aangesloten. De Tweede Kamer neemt in maart een besluit over het uitbreiden van het statiegeldsysteem.

“Door het heffen van statiegeld op blikjes en kleine PET-flesjes ontstaat minder zwerfafval. Momenteel is na het hoogwater in de Maas en Waal goed te zien hoeveel zwerfafval in de uiterwaarden is achtergebleven. Wij willen dat de gemeente door aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie toont dat zij voor een verruiming van de statiegeldregeling is”, aldus Martijn Verharen (Kernachtig Wijchen).

De voorstellen van CDA Wijchen en Kernachtig Wijchen zijn allebei op 25 januari door een unanieme gemeenteraad aangenomen.

Bron: wijchen.nieuws.nl