Campagnewinkel CDA Wijchen aan de Burchtstraat

10 januari 2018

Wij voor Wijchen

Campagnewinkel CDA Wijchen aan de Burchtstraat

Het CDA Wijchen is in het pand naast de Action op de Burchtstraat getrokken. Van hieruit gaat het CDA Wijchen campagne voeren en activiteiten organiseren.

CDA-lijsttrekker Björn Derksen hierover: “We zijn erg blij met onze campagnewinkel in het centrum en de kans die ons geboden is om dit pand tijdelijk te betrekken. De winkel en de etalage is CDA-groen gemaakt, maar hier blijft het niet bij”, aldus Derksen.

“De komende weken gaan wij activiteiten organiseren in onze campagnewinkel. Bijvoorbeeld activiteiten voor senioren. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij een wijkgebouw in het centrum willen met een ontmoetingsplek voor senioren. Wij willen hier in onze campagnewinkel al een eerste aanzet toegeven met diverse bijeenkomsten speciaal voor senioren.”

De etalage van het pand aan de Burchtstraat biedt het CDA Wijchen bovendien de mogelijkheid om speerpunten voor de verkiezingen te presenteren. Zo valt er nu op de CDA-borden in de etalage te lezen: “Niet praten, maar bouwen”, “Geen OZB-verhoging”, “Aanpak files Bankhoef” en “Windenergie op een gepaste locatie”.

De komende weken verandert deze etalage nog geregeld met onder andere het CDA-centrumplan en de bekende gezichten van de CDA Wijchen-kieslijst.

  Jan Peters Sengers verft muur groen

  Van rechts naar links: CDA leden Bram Hofmans, Marlien Joosse, Jan Peters Sengers, Roel Vlootman, Herman Peek, Karin Hoogteijling en Henk van der Wielen heffen het glas in de campagnewinkel.

Bron: wijchensnieuws.nl