CDA Wijchen: ‘Omgekeerd inzamelen: wispelturigheid troef!’

29 december 2017

Wij voor Wijchen

CDA Wijchen: ‘Omgekeerd inzamelen: wispelturigheid troef!’

Onlangs op 30 november 2017 hebben alle partijen in de gemeenteraad nog het principe van omgekeerd inzamelen bevestigd. Het bevreemdt het CDA Wijchen daarom dat Kernachtig Wijchen en de VVD nu, binnen een maand, 180 graden zijn gedraaid.

Terwijl het voor alle partijen in de raad vanaf het begin af aan duidelijk was dat de bekendmaking van het locatieplan en de communicatie naar bewoners de belangrijkste en moeilijkste fase zou zijn. Nu lijkt het erop dat deze coalitiepartijen, met de verkiezingen in zicht, bij de eerste weerstand van inwoners met rasse schreden terugkomen op hun recent genomen besluit. Hoe duurzaam is dat?

Wispelturig
Het CDA Wijchen wil nu van het college weten hoeveel deze wispelturigheid de Wijchense inwoners gaat kosten. Welke kosten zijn er al gemaakt voor het omgekeerd inzamelen?

Zorgvuldig en uitgebreid
Het CDA Wijchen heeft in meerdere raadsvergaderingen over omgekeerd inzamelen aangedrongen op een zorgvuldige invoering met een uitgebreid communicatietraject naar bewoners. Hier is zelfs € 50.000,- extra budget voor vrijgemaakt. Daarom stelt de partij nu vragen over hoe dit geld is besteed en waarom inwoners dit anders hebben ervaren.

Vragen
“De fractie van het CDA Wijchen wil duidelijkheid van het college over het proces rondom omgekeerd inzamelen. Het stelt daarom de volgende vragen aan het college die het zo snel mogelijk beantwoord wil zien:

  • Bij de begroting 2017 is € 50.000,- extra gereserveerd voor goede communicatie naar bewoners over omgekeerd inzamelen; waar is dit geld aan uitgegeven en hoe kan de beleving van bewoners over dit communicatietraject en het omgekeerd inzamelen dan zo negatief zijn?
  • Het college is verantwoordelijk voor het burgerparticipatieproces; welke invloed hebben de inwoners op dit hele traject rondom invoering van omgekeerd inzamelen gehad?
  • Welke lessen trekt het college uit dit (participatie)traject? Na eerdere mislukte participatietrajecten bij de tweede ontsluiting Kerkeveld, het Oosterpark en een valse start bij het vraagstuk over windmolens.
  • Welke investering is er tot nu toe door de gemeente gedaan rondom de invoering van omgekeerd inzamelen? Denk hierbij aan het opstellen van het locatieplan inclusief onderzoeken, communicatieplan en organiseren voorlichtingsavonden etc.
  • In hoeverre is de gemeente contractuele verplichtingen aangegaan voor het omgekeerd inzamelen?
  • Zijn de ondergrondse containers al aangeschaft of loopt er een aanbestedingstraject hiertoe?
  • Welke gevolgen heeft het stopzetten van het traject rondom omgekeerd inzamelen?

Wij zien graag dat deze vragen binnen twee weken worden beantwoord gezien de commotie die is ontstaan in de Wijchense samenleving.”

Bron: wijchensnieuws.nl