Wij voor Wijchen

In het nieuws….

Tweede bijeenkomst: ‘Praat mee over behoud Wijchens Meer’.

Tweede bijeenkomst: ‘Praat mee over behoud Wijchens Meer’.

Na een succesvolle eerste bijeenkomst (waar meer dan 60 man op af kwamen), organiseren we nog een tweede bijeenkomst: ‘Praat mee over behoud Wijchens Meer’. Binnenkort wordt het bestemmingsplan voor het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ vastgesteld. Het in mei...

Lees meer
Bijeenkomst aan Wijchens Meer drukbezocht

Bijeenkomst aan Wijchens Meer drukbezocht

Maandagavond organiseerde het CDA Wijchen de eerste bijeenkomst 'Praat mee over behoud Wijchens Meer' aan de oevers van het Wijchens Meer. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door ruim 60 bezorgde inwoners. CDA-raadsleden Karin Hoogteijling, Jan Peters Sengers, Marlien...

Lees meer
CDA Wijchen geniet (nog) van het Wijchens Meer…

CDA Wijchen geniet (nog) van het Wijchens Meer…

Binnenkort wordt het bestemmingsplan voor het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ vastgesteld. Het in mei gepresenteerde bestemmingsplan maakt bebouwing op drie plekken aan de oever en op het Meer zelf mogelijk. De fractieleden van CDA Wijchen vinden dat het...

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: ‘0 op de meter’ voor De Speelhoeve

Schriftelijke vragen inzake: ‘0 op de meter’ voor De Speelhoeve

Op dit moment wordt er in opdracht van de gemeente Wijchen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor aanpassing en uitbreiding van MFA De Speelhoeve om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst. Voor het CDA Wijchen is het daarom nu het moment om van de gelegenheid gebruik te maken MFA De Speelhoeve na renovatie als energieneutraal gebouw op te leveren. Daarom heeft het CDA Wijchen vragen gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen

Aanleiding:
Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dat kan door het beperken van het energieverbruik en de nog benodigde energie duurzaam op te wekken.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat het energieverbruik zo laag mogelijk moet zijn en dat het restant duurzaam binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

Lees meer
Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Wijchen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er diverse maatregelen nodig. Een daarvan is het opwekken van windenergie zoals op veel plaatsen al gebeurd. En in Wijchen zit daar nu net de uitdaging.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
Op 9 juli 2015 heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen waarin 10% van het woningcontingent is gereserveerd voor kleinschalige lokale initiatieven. Dit betrof toen 84 woningen tot 2025.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
De woningmarkt in Wijchen is oververhit.
In maart 2018 kondigde de gemeente aan dat Wijchen 350 woningen meer mocht gaan bouwen tot 2027. Het CDA Wijchen heeft toen direct aangegeven dat dit aantal woningen te weinig is om in de woonbe-hoefte van Wijchenaren te voorzien.

Lees meer