Wij voor Wijchen

In het nieuws….

Fusie-verrassing

Fusie-verrassing

En wéér worden we verrast! Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA vroegen om een nota met voor- en nadelen van een fusie tussen Wijchen en Druten. Deze week ontvingen wij weer twee nieuwe informatienota’s. Het college heeft haar conclusie al getrokken en geeft vol gas met...

Lees meer
CDA stelt vragen over fusie & evaluatierapport WDW

CDA stelt vragen over fusie & evaluatierapport WDW

Eind april verscheen het evaluatierapport over de twee jaar geleden opgerichte Werkorganisatie Druten-Wijchen (ambtelijke fusie tussen gemeente Druten en Wijchen). In het evaluatierapport komt de onderzoeker tot het advies de bestuurlijke fusie tussen Wijchen en...

Lees meer
Ongevraagd fusie-advies

Ongevraagd fusie-advies

We vragen als gemeenteraad om een evaluatie van de Werkorganisatie Druten-Wijchen (WDW) en wat krijgen we: Een advies om per 1 januari 2023 als gemeente Wijchen te gaan fuseren met de gemeente Druten…. Hoe is dit mogelijk?! Waar komt dit vandaan?De gemeenteraad van...

Lees meer
Horecabeleid & 1,5 meter economie – terrasuitbreidingen

Horecabeleid & 1,5 meter economie – terrasuitbreidingen

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen Ingediend: 3 mei 2020 Aanleiding: De Wijchense horeca wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Er wordt gesproken dat we voor langere tijd met een 1,5 meter economie rekening moeten houden. De invulling hiervan is momenteel...

Lees meer
Zorgen over snelheid afhandelen steunaanvragen ZZP-ers

Zorgen over snelheid afhandelen steunaanvragen ZZP-ers

Het CDA Wijchen maakt zich zorgen over de snelheid van afhandelen van steunaanvragen die ZZP-ers vanwege de Corona-crisis bij de gemeente Wijchen hebben ingediend.  CDA-fractievoorzitter Björn Derksen hierover: "De Coronacrisis raakt de wereld hard. Ook onze...

Lees meer
Geen besluit fusie Druten vóór verkiezingen

Geen besluit fusie Druten vóór verkiezingen

CDA Wijchen vindt een besluit over een gemeentelijke fusie tussen Wijchen en Druten vóór de gemeenteraadsverkiezingen onacceptabel. Een fusie met Druten, ja of nee, is júist bij uitstek een verkiezingsitem. Inwoners van Wijchen moeten hierin iets te kiezen hebben. CDA Wijchen is verbaasd over de uitspraak van de PvdA. Deze partij wil een fusie met Druten regelen nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer
Vragen over parkeren Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Vragen over parkeren Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen Ingediend: 7 januari 2020 CDA-raadslid Jan Peters Sengers heeft vragen gesteld over het parkeren in het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer en het gehele centrum van Wijchen.  Voor het CDA Wijchen is dit een zeer...

Lees meer
Het is gelukt! Geen bebouwing aan en op het Wijchens Meer!

Het is gelukt! Geen bebouwing aan en op het Wijchens Meer!

De bouwplannen van het college zijn geschrapt. Iedereen bedankt voor de steun in de afgelopen maanden! Met sandwichborden langs de weg, gratis raamposters en bijeenkomsten aan het Wijchens Meer heeft het CDA Wijchen de afgelopen weken via de campagne 'Behoud Wijchens...

Lees meer