Wij voor Wijchen

In het nieuws….

Schriftelijke vragen inzake: ‘0 op de meter’ voor De Speelhoeve

Schriftelijke vragen inzake: ‘0 op de meter’ voor De Speelhoeve

Op dit moment wordt er in opdracht van de gemeente Wijchen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor aanpassing en uitbreiding van MFA De Speelhoeve om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst. Voor het CDA Wijchen is het daarom nu het moment om van de gelegenheid gebruik te maken MFA De Speelhoeve na renovatie als energieneutraal gebouw op te leveren. Daarom heeft het CDA Wijchen vragen gesteld aan het college:

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen

Aanleiding:
Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dat kan door het beperken van het energieverbruik en de nog benodigde energie duurzaam op te wekken.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat het energieverbruik zo laag mogelijk moet zijn en dat het restant duurzaam binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

Lees meer
Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Wijchen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er diverse maatregelen nodig. Een daarvan is het opwekken van windenergie zoals op veel plaatsen al gebeurd. En in Wijchen zit daar nu net de uitdaging.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
Op 9 juli 2015 heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen waarin 10% van het woningcontingent is gereserveerd voor kleinschalige lokale initiatieven. Dit betrof toen 84 woningen tot 2025.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
De woningmarkt in Wijchen is oververhit.
In maart 2018 kondigde de gemeente aan dat Wijchen 350 woningen meer mocht gaan bouwen tot 2027. Het CDA Wijchen heeft toen direct aangegeven dat dit aantal woningen te weinig is om in de woonbe-hoefte van Wijchenaren te voorzien.

Lees meer
Nieuwe raadsleden CDA Wijchen geïnstalleerd

Nieuwe raadsleden CDA Wijchen geïnstalleerd

Op 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden van het CDA Wijchen geïnstalleerd. De komende vier jaar vormen Björn Derksen, Karin Hoogteijling, Jan Peters Sengers en Marlien Joosse de CDA Wijchen fractie in de gemeenteraad.

Lees meer
Elaine, Mark en Martin bedankt!

Elaine, Mark en Martin bedankt!

Tijdens de laatste raadsvergadering van deze periode op 28 maart 2018 namen Elaine van Haren, Mark Wintjes en Martin Klaus afscheid als raadsleden. Zij hebben zich velen jaren ingespannen voor het CDA Wijchen en de Wijchense samenleving in het bijzonder.

Lees meer