Wij voor Wijchen

In het nieuws….

Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

Schriftelijke vragen inzake: Windmolens

Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat het energieverbruik zo laag mogelijk moet zijn en dat het restant duurzaam binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt.

Lees meer
Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Geen windmolens in Wijchen? Of toch wel?

Wijchen wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zijn er diverse maatregelen nodig. Een daarvan is het opwekken van windenergie zoals op veel plaatsen al gebeurd. En in Wijchen zit daar nu net de uitdaging.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen inzake: Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Kleinschalige lokale woningbouw initiatieven

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
Op 9 juli 2015 heeft de gemeenteraad unaniem een amendement aangenomen waarin 10% van het woningcontingent is gereserveerd voor kleinschalige lokale initiatieven. Dit betrof toen 84 woningen tot 2025.

Lees meer
Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen inzake: Verdeling woningen in de regio

Schriftelijke vragen van het CDA Wijchen
Ingediend op: 16 juni 2018

Aanleiding:
De woningmarkt in Wijchen is oververhit.
In maart 2018 kondigde de gemeente aan dat Wijchen 350 woningen meer mocht gaan bouwen tot 2027. Het CDA Wijchen heeft toen direct aangegeven dat dit aantal woningen te weinig is om in de woonbe-hoefte van Wijchenaren te voorzien.

Lees meer
Nieuwe raadsleden CDA Wijchen geïnstalleerd

Nieuwe raadsleden CDA Wijchen geïnstalleerd

Op 29 maart 2018 zijn de nieuwe raadsleden van het CDA Wijchen geïnstalleerd. De komende vier jaar vormen Björn Derksen, Karin Hoogteijling, Jan Peters Sengers en Marlien Joosse de CDA Wijchen fractie in de gemeenteraad.

Lees meer
Elaine, Mark en Martin bedankt!

Elaine, Mark en Martin bedankt!

Tijdens de laatste raadsvergadering van deze periode op 28 maart 2018 namen Elaine van Haren, Mark Wintjes en Martin Klaus afscheid als raadsleden. Zij hebben zich velen jaren ingespannen voor het CDA Wijchen en de Wijchense samenleving in het bijzonder.

Lees meer
Steeds meer steun CDA-plan:“Kasteel: oude glorie terug!”

Steeds meer steun CDA-plan:
“Kasteel: oude glorie terug!”

Het CDA Wijchen lanceerde een aantal weken geleden haar visie voor de locatie van het oude gemeentekantoor. Er ontstaat steeds meer steun voor deze CDA-visie. Nadat centrumbewoners al hun steun betuigden na een huis-aan-huis flyeractie, volgden veel bewoners na de advertenties in de Wegwijs en online. Vorige week kwam daar ook de PvdA Wijchen bij. Zij zien een dergelijk idee ook wel zitten. Zo groeit de steun voor het plan van CDA Wijchen.

Lees meer